menu

Efterskolen Lindenborg

Borrevejlevej 26,

4000 Roskilde


kontoret@efterskolen.dk

+45 4912 1040

Connect

Fællesfag

Boglige fag Connect

Tid til dannelse

Connect er et fællesfag, hvor eleverne bliver klædt på til at tage aktiv del i det danske samfund. Vi arbejder på, at eleverne bliver klogere på, hvilke muligheder og forpligtelser der er ved at leve i et demokrati, men også få forståelse af vigtigheden af at kunne acceptere, at andre ikke har nødvendigvis samme tro og holdninger som en selv.

Eleverne vil to timer om ugen blive præsenteret for faget Connect. I timerne vil eleverne blive udfordret på deres holdninger inden for emner som fx: Livsværdier, tilgivelse, godt og ondt, fællesskab, tro, etik og moral

Du kan se frem til at arbejde med

  • Dig selv og din udvikling
  • Din rolle og indlevelse i den omgivende verden
  • Dit forhold til det, der er større end dig selv.