menu

Efterskolen Lindenborg

Borrevejlevej 26,

4000 Roskilde


kontoret@efterskolen.dk

+45 4912 1040

Boost

Tid til faglig støtte

Boost er faget for dig, der har faglige udfordringer i henholdsvis matematik, engelsk eller dansk, og som selv ønsker hjælp og støtte i faget. Undervisning tager udgangspunkt i elevernes individuelle behov, men gennemgår også fælles undervisningsmateriale, som er grundlæggende for at bestå FP9/FP10. Der arbejdes med individuelle elevforløb, og der benyttes en bred vifte af undervisningsmaterialer, alt efter hvad der passer til den enkelte elevs forløb. Løbende samtaler med eleverne og en vurdering af deres faglige fremgang ligger til grund for evaluering og videre planlægning i faget.