menu

Efterskolen Lindenborg

Borrevejlevej 26,

4000 Roskilde


kontoret@efterskolen.dk

+45 4912 1040

Volontører

Tid til nærvær

Lindenborg har en lang tradition med at have volontører ansat. Der er typisk 4 unge volontører, som bor på skolen og er en del af efterskolen og elevernes liv. For efterskolen er volontørerne en stor ressource og samtidig en uundværlig del af elevernes hverdag. Volontørerne er sammen med resten af skolens medarbejdere med til at sikre elevernes trivsel i dagligt samvær og i samtaler og de hjælper desuden med praktiske opgaver på skolen, i køkkenet og med pedellerne.