menu

Efterskolen Lindenborg

Borrevejlevej 26,

4000 Roskilde


kontoret@efterskolen.dk

+45 4912 1040

Familie­grupper

Tid til tryghed

Skolens elever er inddelt i familiegrupper, og der er ca. 8-10 elever i hver gruppe. Hver familiegruppe har tilknyttet en familielærer og sammen spiser man frokost hver dag. Herudover laver gruppen forskellige sjove aktiviteter og planlægger arrangementer i løbet af året.

Familiegruppen mødes ugentligt til familiegruppetid, I familiegruppetiden er der både plads til hyggelige stunder og gode lærerige snakke. Ved at lære hinandens baggrund, livshistorie, styrker, udfordringer og ønsker, er målet at kunne tage del i hinandens liv og styrke den enkeltes trivsel, samarbejde og fællesskab i gruppen og på skolen som helhed.

Støtte og ansvar

Familielæreren har et specielt ansvar overfor eleverne i sin gruppe og vil løbende være i kontakt med hjemmet i forbindelse med den enkelte elevs trivsel og engagement på skolen. Familielæreren vil gennem en elevplan og trivselssamtaler følge elevens udvikling og i samarbejde med eleven arbejde for en god udvikling.

Som konklusion på disse samtaler får hver elev i slutningen af efterskoleåret en udtalelse, som både beskriver elevens udvikling og giver gode råd til forbedringsmuligheder i den videre færd.